Denník

 • 10.12.2017 - Študovanie k-means clusteringu
 • 02.12.2017 - Voľba k-means clusteringu pre zozbierané dáta
 • 08.11.2017 - Hlavné kontrolné prvky do aktivít
 • 25.10.2017 - Základné zbieranie dát (merania, čas) s testovaním
 • 08.10.2017 - Implementovaná časť aktivít pre detekciu dát
 • 12.09.2017 - Študovanie výskumu pre detekciu vrodených porúch
 • 20.08.2017 - Vytvorené webové rozhranie pre aktivity
 • 12.08.2017 - Čiastočne fungujúca javascript aktivita - torta
 • 01.08.2017 - Napísané východiská pre záverečnú prácu
 • 30.05.2017 - Čiastočne fungujúca javascript aktivita - piráti_cesta
 • 19.05.2017 - Základná štruktúra práce a demoverzia.
 • 15.05.2017 - Zozbierané zdroje a ich prezentácia.
 • 10.05.2017 - Vytvorená webová stránka pre diplomovú prácu.
 • 19.05.2017 - Prezentácia zdrojov
LastUpdate

14.12.2017