Plán práce

 • 30.12.2017 - Napísať aspoň 27 strán práce
 • 24.12.2017 - 4 fungujúce javascript aktivity
 • 17.12.2017 - 3 fungujúce javascript aktivity
 • 10.12.2017 - Napísať aspoň 15 strán práce
 • 02.12.2017 - Voľba k-means clusteringu pre zozbierané dáta
 • 08.11.2017 - Implementovať hlavné kontrolné prvky do aktivít
 • 25.10.2017 - Implementovať základné zbieranie dát (merania, čas)
 • 08.10.2017 - Pripraviť aktivity pre detekciu dát
 • 12.09.2017 - Študovanie výskumu pre detekciu
 • 20.08.2017 - Vytvoriť webové rozhranie pre aktivity
 • 10.12.2017 - Napísať aspoň 5 strán práce
 • 01.08.2017 - Aspoň 2 fungujúce javascript aktivity
 • 30.05.2017 - Aspoň 1 fungujúca javascript aktivita
 • 19.05.2017 - Základná štruktúra práce a demoverzia.
 • 15.05.2017 - Zozbierať zdroje a pripraviť si ich prezentáciu.
 • 10.05.2017 - Vytvoriť webovú stránku pre diplomovú prácu.
LastUpdate

14.12.2017